MBO metodą zarządzania

szkoleniaW ostatnim czasie bardzo modne są szkolenia biznesowe. Jedną z bardziej znanych metody jest zarządzanie przez cele. Na czym ono polega? O tym za chwilę. Zarządzanie przez cele, po angielsku Managment by Objectives, MBO jest oczywiście metodą zarządzania, której założenie głosi, że do najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa decydujących o wynikach należą trzy rzeczy: inicjatywa i aktywność pracowników oraz motywacja.

Ideą jest skoncentrowanie się podwładnych i przełożonych na wspólnym określeniu celów, wspólnym ustalaniu pożądanych wyników oraz wspólnym przeglądzie i ocenie wyników, które udało się osiągnąć. Metodę po raz pierwszy opisał w 1954 roku Peter Drucker, w swojej książce „Praktyka zarządzania”. Pisał on: „skuteczne zarządzanie musi kierować wizję i wysiłek całej kadry kierowniczej ku wspólnemu celowi”.

Zarządzanie przez cele ma oczywiści bardzo dużo korzyści. Główną jest o wiele lepsza motywacja podwładnych, wynikająca z dopuszczenia ich do kształtowania zadań oraz celów. Współdziałanie powoduje lepszą komunikację między dwoma stronami. Ustalanie celów co jakiś czas sprzyja utrzymywaniu postępu organizacji w kierunku realizacji celów długookresowych.

Nie możemy pominąć faktu, iż zarządzanie przez cele bardzo często staje się źródłem twórczej energii osób tworzących je. Zdecydowanie zwiększa zaangażowanie pracowników, a przy tym umożliwia im współuczestnictwo w procesie zarządzania. Wszystko to bardzo wzmacnia całą organizację, co zostało niejednokrotnie udowodnione.