USG – na czym polega?

Badanie USG to test medyczny, który wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do rejestrowania obrazów na żywo, z wnętrza ciała człowieka. Jest również znane jako ultrasonografia.

aparat usg

Technologia jest podobna do tej używanej przez sonar i radar, które pomagają wojskowym, wykrywanie samolotów i statków. Aparat USG pozwala lekarzowi zobaczyć problemy z narządami, naczyniami i tkankami, bez konieczności wykonywania nacięcia.

W przeciwieństwie do innych technik obrazowania, ultradźwięki nie używają promieniowania. Z tego właśnie powodu jest to preferowana metoda badania rozwijającego się płodu w trakcie ciąży. Większość osób kojarzy badania ultrasonograficzne z ciążą. Te skany zapewniają oczekującej matce, pierwszy widok jej nienarodzonego dziecka. Jednak test ma także wiele innych zastosowań. Twój lekarz może zlecić badanie ultrasonograficzne, jeśli odczuwasz ból, obrzęk lub posiadasz inne objawy, które wymagają wewnętrznego widoku narządów.

Ultradźwięki są również pomocnym sposobem w przeprowadzeniu niektórych zabiegów medycznych, takich jak np. biopsje. Po wykonanym badaniu, lekarz sprawdzi zdjęcia i ustali czy występują jakiekolwiek nieprawidłowości. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w badaniu ultrasonograficznym, może być konieczne poddanie się innym technikom diagnostycznym, takim jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny lub pobranie próbki tkanki z biopsji w zależności od badanego obszaru.

Jeśli twój lekarz jest w stanie postawić diagnozę twojego stanu na podstawie USG, może natychmiast rozpocząć odpowiednie leczenie.